מה זה URL?

כתובת URL היא כתובת המייצגת מיקום של דפי אינטרנט, קבצים או ספריות ברשת האינטרנט, כתובת ה-URL מכונה גם בשמות: כתובת אתר, כתובת רשת או כתובת דף.
השם URL הוא שם קיצור של Uniform Resource Locator שפירושו בעברית מען משאבים אחיד.
המילה משאב מציינת את המשאבים הקיימים באינטרנט כגון: דפי HTML, דפי CSS, תמונות, קבצי שמע, וידאו ועוד.

מבנה ה-URL

כתובת ה-URL מורכבת ממספר חלקים שחלקם הכרחיים ליצירת כתובת ה-URL ואחרים אופציונלים.
בתמונה, בחלקים המסומנים בצבעים שונים, ניתן לראות את החלקים החשובים שבכתובת ה-URL.

מבנה כתובת URL

חלקי כתובת ה-URL:

Scheme

החלק הראשון של ה-URL, בתמונה רשום HTTPS נקרא Scheme (שם בעברית לא ידוע) מציין לדפדפן באיזה פרוטוקול לבקש את הגישה למשאב.
פרוטוקול היא שיטה להעברת מידע בין רשתות מחשבים והפרוטוקולים השכיחים לדפי אינטרנט הם: HTTPS ו-HTTP כאשר HTTP הוא פרוטוקול לא מאובטח.
על מנת לצפות בדפי אינטרנט יש לגשת עם אחד משני הפרוטוקולים שהוזכרו.
דפדפני אינטרנט יודעים לגשת גם לפרוטוקול של דואר אלקטרוני mailto: או טלפון tel: והם פותחים את תוכנת הלקוח המתאימה.

Authority

Authority (סמכות) זה החלק שמגיע לאחר ציון הפרוטוקול והוא מופרד מהפרוטוקול בנקודתיים ושני לוכסנים ://
החלק של Authority מורכב משם הדומיין www.new-seo.co.il וה-port הוא 80 והם מופרדים אחד מן השני בנקודתיים :.

 • שם הדומיין: שם הדומיין מציין לאיזו כתובת שרת אינטרנט יש לגשת, בדרך כלל משתמשים בשם דומיין אך ניתן גם להשתמש בכתובת IP.
  כאשר משתמש מזין שם דומיין בדפדפן שלו, הדפדפן פונה לשרת DNS כדי לקבל את כתובת ה-IP של האתר. לאחר מכן, הדפדפן מתחבר לשרת האינטרנט באמצעות כתובת ה-IP, ומוריד את הדפים והקבצים של האתר.
 • Port: Port (בעברית "פתחת") מציין "שער" טכני דרכו ניתן להגיע למשאב באינטרנט בשרת האחסון. בדרך כלל אין צורך לציין את ה-port כאשר שרת האחסון משתמש בפורטים הסטנדרטים 80 עבור HTTP ו-443 עבור HTTPS. אם קיים פורט אחר, יש לציין זאת.

נתיב Path

הנתיב לשירות בשרת, מסומן בתמונה כך path/file.html הוא מציין את המיקום המדויק של דף האינטרנט או הקובץ.
נתיב יכיל את שם הקובץ והוא גם יכול להכיל שמות של תיקיות ותיקיות משנה, פעמים רבות הוא תואם למבנה התיקיות והקבצים בשרת.
לא תמיד הנתיב יכיל את שם הקובץ, שרתים רבים מבצעים שכתוב של ה-URL כאשר מדובר בקבצי index.html או index.php באופן כזה שהם מפנים לתיקיה בה הם נמצאים.
כך לדוגמא הכתובת https://www.new-seo.co.il/index.php תופנה ישירות לכתובת https://www.new-seo.co.il/.
לא תמיד הנתיב מייצג את מבנה הקבצים בשרת והוא יכול להכיל תאריכים או מספרים אחרים.

פרמטרים

החלק ?key1=value1&key2=value2 ב-URL מציין את הפרמטרים שנשלחים לשרת.
הפרמטרים ב-URL הם נתונים נוספים שניתן להוסיף לכתובת ה-URL כדי להעביר מידע נוסף לשרת האינטרנט.
הפרמטרים מופרדים מכתובת ה-URL עצמה באמצעות סימן שאלה (?), והם מורכבים משני חלקים:

 1. שם הפרמטר: שם הפרמטר הוא מחרוזת המזהה את המידע הנשלח לשרת האינטרנט.
 2. ערך הפרמטר: הערך של הפרמטר הוא המידע עצמו.

ניתן לשלוח מספר פרמטרים ב-URL וצמדי הפרמטרים עם הערכים שלהם מופרדים האחד מהשני באמצעות הסימן &.
הפרמטרים יכולים לשמש למגוון מטרות, כגון:

 • העברת מידע על המשתמש: פרמטרים יכולים לשמש כדי להעביר מידע על המשתמש, כגון שם המשתמש, כתובת הדואר האלקטרוני או המיקום הגיאוגרפי.
 • העברת מידע על הדף הרצוי: פרמטרים יכולים לשמש כדי להעביר מידע על הדף הרצוי, כגון מספר העמוד, סוג התוכן או מצב התצוגה.
 • העברת מידע על הבקשה: פרמטרים יכולים לשמש כדי להעביר מידע על הבקשה, כגון שיטת HTTP או קוד ההשבה.

עוגן Anchor

החלק #positionInTheDocument בכתובת ה-URL שבתמונה מציין את העוגן שהוא מיקום כלשהו בדף עצמו.
העוגן משמש כהוראה לשרת להציג את התוכן שמסומן באזור שסומן כ-#positionInTheDocument והדפדפן ייגלל עד לאזור שהוגדר בקוד העוגן.
בסרטוני וידאו או קבצי שמע, הדפדפן ינסה להגיע לזמן שהוגדר בעוגן.
הקוד שלאחר סימן הסולמית # נקרא fragment identifier, קוד זה לעולם לא נשלח לשרת והדפדפן מאתר מיקום ספציפי בדף שבו נמצאת ההגדרה.
לדוגמה id="parameters" זו ההגדרה של העוגן עבור הקטע שמסביר מהם פרמטרים.
הכתובת https://www.new-seo.co.il/seo-glossary/מה-זה-url#parameters תוביל ישירות לקטע על פרמטרים בעמוד הזה.

שימושים ב-URL

שפת HTML, עושה שימוש נרחב בכתובות URL למטרות שונות:

 • יצירת קישורים למסמכים אחרים באמצעות התגית <a>.
 • קישור מסמך למשאבים קשורים דרך תגיות שונות כמו <link> או <script>.
 • הצגת מדיה כמו תמונות (עם התגית <img>), סרטונים (עם התגית <video>), צלילים ומוזיקה (עם התגית <audio>) ועוד.
 • הצגת מסמכי HTML אחרים באמצעות התגית <iframe>.

כאשר מגדירים כתובות URL כדי לטעון משאבים כחלק מדף (כמו בשימוש בתגיות script>, <audio>, <img>, <video> וכו'), מומלץ להשתמש בדרך כלל רק בכתובות URL מסוג HTTP ו-HTTPS, עם מספר חריגים בודדים (אחד מהם הוא data: שהוא פרוטוקול HTTP מיוחד המשמש להצגת נתונים בתוך דף אינטרנט).
שימוש בפרוטוקולים כמו FTP נחשב לא מאובטח ואינו נתמך בדפדפנים מודרניים.
טכנולוגיות נוספות, כמו CSS ו-JavaScript, גם הן עושות שימוש נרחב בכתובות URL.

URL יחסי ו-URL אבסולוטי

URL יחסי הוא כתובת URL המתחילה בסימן "/".
URL יחסי מתייחס למיקום המשאב ביחס לדף הנוכחי.
לדוגמה, כתובת ה-URL הבאה היא URL יחסי:

/my-page.html

URL זה מתייחס לדף בשם "my-page.html" באותו אתר אינטרנט.
URL אבסולוטי הוא כתובת URL המתחילה בכתובת IP או בשם דומיין. URL אבסולוטי מתייחס למיקום המשאב באופן מוחלט.
לדוגמה, כתובת ה-URL הבאה היא URL אבסולוטי:

https://www.example.com/my-page.html

URL זה מתייחס לדף בשם "my-page.html" באתר אינטרנט בשם "www.example.com".
ההבדל העיקרי בין URL יחסי לבין URL אבסולוטי הוא האופן שבו הם מתייחסים למיקום המשאב.
URL יחסי מתייחס למיקום המשאב ביחס לדף הנוכחי, בעוד ש-URL אבסולוטי מתייחס למיקום המשאב באופן מוחלט.
טבלה המסכמת את ההבדלים בין URL יחסי לבין URL אבסולוטי:

מאפייןURL יחסיURL אבסולוטי
התחלה"/"כתובת IP או שם דומיין
התייחסותלמיקום המשאב ביחס לדף הנוכחילמיקום המשאב באופן מוחלט
שימושבדרך כלל בתוך דפים באותו אתר אינטרנטבדרך כלל בתוך דפים שונים או באתרים שונים

דוגמאות לשימוש ב-URL יחסי:

 • שימוש ב-URL יחסי כדי ליצור קישור למסמך אחר באותו אתר אינטרנט:
<a href="/my-page.html">קישור לדף</a>

שימוש ב-URL יחסי כדי להשתמש במשאב, כגון תמונה או סקריפט, בתוך דף אינטרנט:

<img src="/my-image.jpg" />
<script src="/my-script.js"></script>

דוגמאות לשימוש ב-URL אבסולוטי:

 • שימוש ב-URL אבסולוטי כדי ליצור קישור למסמך באתר אינטרנט אחר:
<a href="https://www.example.com/my-page.html">קישור לאתר אחר</a>
 • שימוש ב-URL אבסולוטי כדי להשתמש במשאב, כגון תמונה או סקריפט, בתוך דף אינטרנט:
<img src="https://www.example.com/my-image.jpg" />
<script src="https://www.example.com/my-script.js"></script>

URL ו-SEO

כתובות URL הן אחד הגורמים החשובים ביותר להצלחה של אתר אינטרנט במנועי החיפוש.
כתובות URL איכותיות יכולות לעזור למנועי חיפוש להבין טוב יותר את תוכן הדף, מה שיכול להוביל לעלייה בדירוג הדף בתוצאות החיפוש.

להלן כמה דגשים חשובים על URL ב-SEO:

 • שימוש בשמות משמעותיים: כתובות URL עם שמות משמעותיים הן אלו המציינות בבירור את תוכן המשאב שהן מתייחסות אליו. לדוגמה, כתובת URL בשם "/products/my-product" תהיה משמעותית יותר מכתובת URL בשם "/product.html".
 • שימוש בתבניות קבועות: שימוש בתבניות קבועות לכתובות URL יכול לעזור להפוך אותן ליותר משמעותיות. לדוגמה, כתובת URL בשם "/category/[category-name]/product/[product-name]" תהיה משמעותית יותר מכתובת URL אקראית.
 • שימוש בכתובות URL קצרות: כתובות URL קצרות הן קלילות יותר לכתיבה ולזכירה, מה שיכול להוביל לעלייה בשיעור הקליקים על קישורים.
 • שימוש בכתובות URL קבועות: כתובות URL קבועות הן כאלו שלא משתנות עם הזמן. שימוש בכתובות URL קבועות יכול לעזור למנועי חיפוש לאנדקס את האתר בצורה יעילה יותר.
 • שימוש בכתובות URL ספציפיות: כתובות URL ספציפיות הן כאלו המתייחסות לתוכן ספציפי. לדוגמה, כתובת URL בשם "/products/my-product" תהיה ספציפית יותר מכתובת URL בשם "/products".
 • כתובות URL ייחודיות: כתובות URL צריכות להיות ייחודיות ולייצג דף מסוים באתר. אם המערכת שעליה בנוי האתר שלכם מייצרת כתובות URL שונות עבור עמודים עם תוכן זהה, הדבר יחשב כתוכן משוכפל. יש לבחור כתובת קנוניקל ולהגדיר אותה בכל הדפים המשוכפלים.

תשובות לשאלות נפוצות

איך מוצאים כתובת url של תמונה באינטרנט?

במחשב:
פתחו את הדף שבו נמצאת התמונה בדפדפן כרום, עמדו עם סמן העכבר על התמונה, לחצו קליק ימני ובחרו בתפריט העתקת כתובת תמונה.
כתובת התמונה היא ה-URL של התמונה, הכתובת שמציינת את מיקום התמונה באינטרנט.
בטלפון אנדרואיד:
פתחו את הדף שבו נמצאת התמונה בדפדפן כרום, לחצו לחיצה ארוכה על התמונה הרצויה ויפתח לכם תפריט.
בחרו בפתיחת התמונה בכרטיסיה חדשה
בחרו בכרטיסיה בה נפתחה התמונה
לחצו על שורת הכתובת ובחרו בסמל של העתקת הקישור.

האם כתובת URL בעברית טובה לקידום אתרים?

התשובה לכך איננה חדש משמעית.
לכתובת URL בעברית יש יתרונות וחסרונות.
מצד אחד, כתובת URL בעברית תואמת יותר את מילת המפתח אליה מכוונים.
מצד שני, כתובת ה-URL הופכת לג'יבריש כאשר מעתיקים אותה או יכולה להופיע כג'יבריש בתוכנות שונות.
לדוגמה בגוגל סרצ קונסול כתובות ה-URL של הדפים מופיעות בעברית אך לא ניתן לבצע חיפוש בעברית בכדי לאתר דף מסוים שכתובת ה-URL שלו מכילה את הביטוי המסוים בעברית.

למה כתובות URL בעברית הופכות לג'יבריש כאשר מעתיקים אותן?

כתובות URL בעברית מורכבות מקוד Unicode, שהוא קוד בינלאומי המייצג אותיות מכל העולם.
הדפדפן משתמש בקוד Unicode כדי להציג את הכתובת המקורית, אך Notepad משתמש בקוד אחר, הנקרא ASCII, כדי להציג אותיות.
כאשר מעתיקים כתובת URL בעברית מהדפדפן ל-Notepad, הדפדפן ממיר את הקוד Unicode ל-ASCII.
לעיתים, ההמרה אינה מוצלחת, והאותיות העבריות הופכות לג'יבריש.

האם כתובת URL בעברית טובה יותר ל-SEO מכתובת באנגלית?

התשובה לכך איננה חדש משמעית.
לכתובת URL בעברית יש יתרונות וחסרונות.
מצד אחד, כתובת URL בעברית תואמת יותר את מילת המפתח אליה מכוונים.
מצד שני, כתובת ה-URL הופכת לג'יבריש כאשר מעתיקים אותה או יכולה להופיע כג'יבריש בתוכנות שונות.
לדוגמה בגוגל סרצ קונסול כתובות ה-URL של הדפים מופיעות בעברית אך לא ניתן לבצע חיפוש בעברית בכדי לאתר דף מסוים שכתובת ה-URL שלו מכילה את הביטוי המסוים בעברית.
לא ברור עד כמה היתרון של התאמה יותר טובה למילת מפתח שווה את הטרחה של כתובות URL בעברית.
אני בחרתי להשתמש בכתובות URL בעברית, רק מתוך הרגל.

איך אפשר להפוך כתובת URL בג'יבריש לעברית?

אם אני אעתיק את הכתובת של הדף הזה הכתובת תראה כך:
https://www.new-seo.co.il/seo-glossary/%d7%9e%d7%94-%d7%96%d7%94-url/
לעומת זאת, אם אני אעתיק את הכתובת הזו רק מאות t הראשונה שמציינת את הפרוטוקול https אז הקישורי יראה כך:
ttps://www.new-seo.co.il/seo-glossary/מה-זה-url/
לאחר מכן, אני יכול להוסיף את האות h החסרה לקישור שהעתקתי.
דרך טובה יותר היא להשתמש בכלי שנקרא URL Decoder/Encoder בעזרתו אתם יכולים להכניס כמות גדולה של URL עם ג'יבריש ולקבל את ה-URL בעברית.

מה זה google url builder?

Google URL Builder הוא כלי מקוון המאפשר לך ליצור קישורים מותאם אישית בקלות.
הכלי מאפשר לך להוסיף פרמטרים לכתובת URL, פרמטרים כגון מקור הקמפיין, סימן זיהוי לקמפיין, או ערך אחר.
למה צריך את זה?
אתה לדוגמא יכול לפרסם בקבוצות פייסבוק שונות כתובת URL לדף באתר שלך.
עבור כל קבוצה צור כתובת URL שונה לאותו הדף, השוני יהיה בפרמטר שמזהה את הקבוצה שבה אתה מתכוון לפרסם את הכתובת.
לאחר מכן, בעזרת הקישור הייחודי שיצרת לכל קבוצה, תוכל לראות באנליטיקס מאילו קבוצות נכנסו גולשים לעמוד שפרסמת.
אפשר להשתמש בכתובת כאלה גם בקמפיינים שיווקיים בפלטפורמות שונות של קידום ממומן וכדומה.
ליצירת כתובת URL מותאמת בעזרת google url builder לחץ כאן.

איך מבצעים קיצור כתובת URL?

יש מספר שירותים שמאפשרים לך לבצע קיצור כתובת URL ארוכה.
בין שירותי קיצור הכתובות הידועים ביותר הם: Bitly ו-TinyURL.
השירותים הללו מאפשרים לא רק קיצור כתובת URL אלא, גם מספקים מידע על התנהגות הגולשים שגולשים לכתובות ה-URL הללו.
URL מקוצר בשירות של Bitly עבור הדף הזה https://www.new-seo.co.il/seo-glossary/מה-זה-url/ נראה כך: https://bit.ly/3vMsNk3

קיצור כתובת url גוגל

גוגל הפעילו בעבר שירות קיצור כתובות URL ב-goo.gl
השירות החל בשנת 2009 והוא הופסק למשתמשים חדשים בשנת 2018 ובשנת 2019 הסתיים השירות עבור משתמשים וותיקים.
ניתן להשתמש בשירותי קיצור כתובות פופולריים אחרים כפי שציינתי בתשובה לשאלה הקודמת "איך מבצעים קיצור כתובת URL"?

קידום אורגני בגוגל להצלחה!

היי, שמי יורם בן אבו.
המתחרים שלך מצליחים ואתה מקבל פירורים מגוגל?
אין לך עדיין אתר לעסק?
דבר איתי וקבל יעוץ חינם. טלפון: 058-5843744

יורם בן אבו מקדם אתרים

אני רוצה ייעוץ חינם

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Call Now Button058-5843744 דילוג לתוכן